Zdokonalte nábor prostřednictvím stávajících zaměstnanců

Výčet výhod implementace dobře navrženého zaměstnaneckého programu náboru je prakticky nekonečný. Je ale běžné, že i ty nejlepší programy se po nějakém čase „okoukají“ a přestanou být efektivní. Článek popisuje několik možných kroků pro oživení.

- Posilte roli zaměstnanců v budování týmu. Dobré programy nejsou o penězích, ale o aktivní implementaci a získání zaměstnanců pro budování skvělého pracovního týmu. Dobrý zaměstnanec chápe, že pracovat s těmi nejlepšími pro něj znamená možnost více se naučit, pracovat efektivněji apod. Změňte vnímání toho, kdo z programu bude mít přínos.

- Obměňujte „reklamní“ materiály. Veškerá reklama časem ztrácí na údernosti. Identifikujte nové způsoby a měňte často distribuční kanály.

- Přijměte aktivní přístup. Stejně tak budete méně efektivní, pokud využíváte jen jeden distribuční kanál a navíc jen čekáte se „založenýma rukama“. Náboráři by se měli v těchto programech aktivně angažovat.

- Měřte výsledky. Řada těchto programů nevyužívá žádných měření k monitorování svého výkonu a zdraví. Bez těchto měření není možné vyjádřit hodnotu programu. Distribuujte pak výsledky jednotlivým manažerům na pravidelné bázi.

- Kdo je za program zodpovědný? Je zarážející, kolik firem svěřuje správu těchto programů nezkušeným lidem. Pokud chcete zlepšení, delegujte někoho, kdo má zkušenosti v oblasti marketingu.

- Obměňujte odměny. Přestože některé tyto programy produkují uspokojivé výsledky bez finančních ohodnocení, většina průzkumů ukazuje, že jeho nabídka zvyšuje jak počet, tak kvalitu získaných kontaktů. Neznamená to, že musí nabídnout horentní sumy, snažte se ale odměny pravidelně měnit.

- Mějte slogan. Tyto programy se ničím neliší od marketingové nebo reklamní kampaně, která se snaží přimět lidi, aby udělali něco, co chcete. Proto můžete pár idejí převzít z reklamního světa a například vyvinout slogan.

- Reagujte rychle. Nic nesníží důležitost programu víc než pomalá reakce na tipy od vašich zaměstnanců. Udejte minimální dobu, za kterou je třeba reagovat.

Závěr

Tyto nápady představují jen malý zlomek možných aktivit a přístupů, které firmy mohou adoptovat. Pokud prostřednictvím vašeho programu získáváte méně než 20 % nových zaměstnanců, měli jste začít již včera.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net