Získejte rekvalifikaci v IT na VŠB – Technická univerzita Ostrava

Na českém pracovním trhu chybí podle některých odborníků až 20 tisíc kvalifikovaných IT specialistů. Nůžky mezi poptávkou a nabídkou se však v této oblasti díky ekonomickému oživení stále rozevírají. Význam IT oboru do budoucna navíc poroste se stále se rozšiřující digitalizací a automatizací.

Rekvalifikační kurzu IT, Centrum celoživotního vzdělávání při VŠB - Technická univerzita Ostrava

Pokud vás IT svět dlouhodobě láká, ale chybí vám dostatek znalostí k profesnímu uplatnění, nyní máte argumenty proto, abyste s tím konečně něco udělali.

Centrum celoživotního vzdělávání při VŠB – Technická univerzita Ostrava pořádá již od roku 1991 ve spolupráci s úřady práce akreditované rekvalifikační kurzy IT:

  • Objektově orientované programování
  • Programátor www aplikací
  • Správa Windows Server
  • Správa Linux Server

Aktuální termíny kurzů

Kurzy jsou otevírány pravidelně 6x do roka, tedy každé 2-3 měsíce. Vlastnímu nástupu do kurzu předchází absolvování přípravného online videokurzu a následné vstupní zkoušky pouze ze získaných znalostí, díky nimž se kvalifikujete pro vybraný rekvalifikační kurz.

Přípravný online kurz můžete po prvním seznámení absolvovat zdarma a nezávazně. Podpůrný videozáznam obsahuje 30 hodin odborné látky, obvykle tedy měsíc až dva samostudia v závislosti na vašich výchozích znalostech a časové dispozici na přípravu. Dobrou zprávou je, že můžete studovat vlastním tempem i s nulovými předchozími znalostmi problematiky. V případě neúspěchu u následného vstupního testu můžete navíc absolvovat podpůrný prezenční kurz v učebně s lektorem. Šanci má i naprostý laik. Stačí odhodlání a pevná vůle.

Průběh studia

Kurzy jsou orientovány čistě prakticky, aby byl účastník schopen ihned využít nové znalosti v praxi. Také díky tomu získá většina účastníků uplatnění v oboru již v průběhu studia nebo krátce po zakončení kurzu. Z posledních běhů kurzů programování a správy sítí nalezlo novou práci v oboru 80-100 % účastníků.

Součástí studia jsou vlastní výukové materiály s příklady včetně výukových videí, které kladou velký důraz na samostatnou domácí přípravu. Vlastní výuka v učebně následně skrze cvičné úkoly ověřuje pochopení probírané látky a lektor kurzu je tak zejména mentorem a oporou, než učitelem, který jen látku přednáší.

Studium je náročné zejména na čas věnovaný samostudiu i prezenci v učebně v průběhu týdne. Bonusem kurzu je však opora lektora a přátelská atmosféra, kterou si mezi sebou účastníci po dobu intenzivního studia vytvoří.

Přečtěte si reportáž z průběhu rekvalifikačních kurzů.

Dodnes kurzy Centra celoživotního vzdělávání absolvovaly stovky účastníků, kteří nalezli uplatnění v renomovaných IT společnostech jako například Tieto Czech, Okin BPS, IBM a další. Centrum celoživotního vzdělávání zároveň pravidelně zve zástupce lokálních firem, aby svou společnost představili budoucím IT profesionálům a popřípadě si přímo na místě vyhlédli potenciální kandidáty.

 „Staráme se o následné zaměstnání absolventů. Rekvalifikační kurz Správa sítí vždy na konci navštíví personalisté firem Okin a Tieto, další firmy volají, když někoho potřebují (CS21 NextNet, ABB, PorubaNet, OVANet…). Poslední běh RK OOP (programování) navštívili personalisté firem Tieto, Kvados, Tint, SDC, RTS, NetDirect a CGI. Většina z nich zde dva až tři programátory vytěžila. A Tieto pořádá pro absolventy navazující čtyřdenní kurz Javy,“ doplňuje vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Petr Červenka.

Zjistěte si další informace, požadavky a reference absolventů Centra celoživotního vzdělávání při VŠB - Technická univerzita Ostrava.