10 otázek pro nalezení správných HR měřítek

Ilustrační snímek

Pokud se HR profesionálové chtějí aktivně podílet na strategii firmy, musejí umět komunikovat s managementem prostřednictvím správně zvolených HR měřítek. Pro ta platí určitá společná východiska:

 • musejí vycházet ze strategického kontextu firmy,

 • měla by zahrnovat historické informace,

 • měla by zahrnovat současné informace,

 • měla by zahrnovat možné budoucí události,

 • měla by být zacílena na své publikum,

 • měla by zapojit své publikum a motivovat k určité akci.

Výchozím bodem pro vytvoření správných HR měřítek je plné porozumění strategickému kontextu prostředí, v němž působíte. Server blr.com upozornil na deset otázek, které byste si v této souvislosti měli položit a zodpovědět.

 1. Jak vaše organizace dosahuje příjmů?

 2. Jak lidské zdroje přidávají vaší organizaci hodnotu?

 3. Jsou vaše HR aktivity propojené se strategickými a obchodními cíli firmy? Jaký vliv má HR na tyto cíle?

 4. Jak vaše organizace měří úspěch? Jaký jsou klíčová měřítka?

 5. Jaký vliv má HR na tato klíčová měřítka?

 6. Co odlišuje vaši organizaci na trhu? Jaký vliv má HR na tyto ukazatele?

 7. Jaká rizika a příležitosti má vaše organizace před sebou? Jaký vliv na to má HR?

 8. Jaká rozhodnutí chcete ovlivňovat?

 9. Dokážete propojit měřítka s rozhodováním?

 10. Co se stane, když vaše organizace nesplní svůj cíl?

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com