10 smrtelných hříchů vedoucích pracovníků

Když nejlepší zaměstnanci odchází, domnívají se jejich zaměstnavatelé, že tak činí z finančních důvodů, popřípadě z touhy po změně. Skutečnost je však jiná. Dotyční se obvykle neshodnou s nadřízenými.

Jaké jsou tedy „smrtelné hříchy“ manažerů a týmových vedoucích? Zde je shrnutí.
* Neposkytují členům týmu dostatek volnosti k realizaci nových myšlenek. Domnívají se, že jen oni sami mají právo rozhodovat. Bývají náladoví a často mění své požadavky.
* Jsou nejistí, svá rozhodnutí často obchází nebo se jim vyhýbají. Čím pomalejší a nejistější je šéf, tím méně motivovaný a méně produktivní je zaměstnanec.
* Neumí si stanovit priority a nikdy nemají čas na řešení konfliktů, zatajují svým podřízeným důležité informace.
* Přehání to s kontrolou zaměstnanců a chtějí mít vždycky pravdu. Rádi se poslouchají a nenechají ostatním prostor k vyjádření vlastního názoru.
* Vydávají cizí nápady za své. Nedokáží vyjádřit uznání.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de