10 tipů pro úspěšnou týmovou komunikaci

Efektivní komunikace patří k základním předpokladům úspěšné týmové spolupráce. Článek přichází s deseti pravidly, jak správně komunikovat v pracovních týmech.

- Vytvořte bezpečné prostředí. Netrestejte za nesouhlas s vámi nebo kolegy. Nezesměšňujte ničí návrhy. Udržujte otevřenou komunikaci.

- Řiďte formální schůzky. Svoláte-li poradu, je třeba efektivně ji řídit. Předem sestavte agendu a zajistěte vedoucího, který ji povede. Výsledky shrňte v písemné podobě a předejte zúčastněným.

- Vítejte zranitelnost. Efektivní komunikace vyžaduje vzájemnou důvěru. Členové týmu by měli vědět, že mohou přiznat, že něco nevědí. Budou-li vědět, že je v pořádku být zranitelní, přijdou s více nápady.

- Nezakazujte neshody. Chcete-li dosáhnout maximální kvality myšlenek a rozhodnutí, podporujte vyjadřování rozdílných názorů.

- Používejte efektivní interpersonální dovednosti. Poškození vzájemných vztahů mezi členy týmu může ovlivnit budoucí komunikaci. Měli by proto vždy zvážit osobní potřeby kolegů, než s nimi budou mluvit a jednat, aby nikoho neurazili. Případné konflikty je třeba řešit rychle a přímo.

- Podporujte zájem o zpětnou vazbu a očekávání ze strany vedení. Vzhledem k tomu, že manažeři jsou velmi vytížení, by tým měl být proaktivní při zjišťování cílů, očekávání, priorit a zpětné vazby o své výkonnosti.

- Vyhýbejte se žargonu. Nesrozumitelný jazyk staví zbytečné překážky, jelikož málokdo se přizná, že nerozumí.

- Upravte písemnou komunikaci. Písemná komunikace může být snadno zavádějící. Veškeré texty včetně e-mailů se proto snažte předem rozvrhovat tak, aby byly srozumitelné. Čtěte si je po sobě, abyste se vedle nedorozumění vyhnuli i poškození své důvěryhodnosti.

- Ujistěte se o pochopení. Při osobních schůzkách se vždy ujistěte, že si rozumíte, než se rozejdete. Můžete poslat i písemné shrnutí s většími detaily.

- Pečlivě naslouchejte. Snažte se vyhnout typické chybě týmových setkání, kdy všichni mluví, ale nikdo neposlouchá.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools