11 cest k efektivnímu týmovému vůdcovství

Žijeme v době, která vyžaduje týmovou spolupráci, chceme-li dosahovat náročných cílů. Dobří vůdcové jsou dobří právě díky týmovému úsilí, jsou dobrými budovateli týmů. Článek připomíná základní kroky k efektivnímu budování týmů.

- Musíte si vybírat správné hráče. Úspěšný tým nepostavíte z lidí, kteří nemají talent.

- Musíte znát vizi svého týmu. Nemůžete být úspěšní bez znalosti vize, historie, kultury a účelu týmu v organizaci.

- Musíte znát úroveň svých hráčů. Úspěšní budovatelé týmů znají silné i slabé stránky svých hráčů.

- Musíte investovat do svého týmu. Efektivní vůdcové věnují čas rozvoji týmu.

- Musíte dělat těžká rozhodnutí. Dobří týmoví vůdcové nepřehlížejí neschopnost a špatnou výkonnost. Se slabými články týmu jednají rozhodně.

- Musíte vést. Chcete-li vybudovat efektivní tým, zdokonalujte se ve vůdcovství.

- Musíte dobře komunikovat. Je třeba umět komunikovat nejen vaši vizi směrem k týmu, ale i vizi týmu směrem k celé organizaci.

- Musíte se zavázat k osobnímu růstu a rozvoji. Úspěšní týmoví vůdcové rozvíjejí svůj charakter, dovednosti a vůdcovství.

- Musíte ovládat respekt týmu. Tým vás nemůže respektovat, nebudete-li pracovat na svém charakteru.

- Musíte poskytovat potřebnou podporu k dosažení úspěchu. Týmoví hráči potřebují uznání, ocenění, motivaci a povzbuzení, aby mohli rozvinout svůj plný potenciál.

- Musíte vynikat v řešení problémů. Úspěšní týmoví vůdcové předvídají problémy, než nastanou. Jsou připraveni čelit jim s odvahou a chtějí zvítězit.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com