4 kroky k obnovení produktivity a morálky v ekonomické recesi

Řada zaměstnavatelů byla kvůli ekonomické recesi nucena přistoupit k opatřením, kvůli nimž se někteří zaměstnanci cítí opomíjení a frustrovaní. Proto je třeba přemýšlet o krocích, které podniknete k obnovení morálky a produktivity.

- Připravte herní plán. Ujasněte si, jak chcete komunikovat o zavedených opatřeních s těmi, kteří zůstali. Pracujte na tom, jak přerozdělíte úkoly a vysvětlíte změny. Představte také dlouhodobý plán oživení firmy spolu s tím, jak k němu zaměstnanci přispějí.

- Nechte zaměstnance mluvit. Typickou reakcí zaměstnanců na omezení je strach a rozčílení. Dejte jim proto možnost mluvit o jejich obavách, ventilovat emoce a důležitá rozhodnutí odložit na dobu, kdy si své emoce ujasní. Nemusíte ani mluvit, dokážete-li udržet oční kontakt a kývat hlavou.

- Udržte si důvěru zaměstnanců. Ukažte svůj zájem o ně. Buďte přímí a upřímní. Vyhněte se tomu, abyste se sami stavěli do defenzivy a nezapomínejte na uznávání a oslavování úspěchů.

- Zaveďte školení. Vzhledem k měnícím se odpovědnostem zaměstnanců může vyvstat potřeba dalšího školení. Pokud tuto potřebu dokážete předvídat a předem připravit plán dalšího rozvoje zaměstnanců, budou pro vás vynucené změny jednodušší.

Všímejte si také, kteří zaměstnanci dokáží zachovat pozitivní uvažování a pohled do budoucnosti. Právě tito jedinci mohou být nejlepšími vůdci, na něž se mohou ostatní obracet v záležitosti svého dalšího rozvoje nebo se svými otázkami.

-kk-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning