5 kroků k programu pro podporu diverzity

Vzhledem k růstu populace černochů, Asijatů a Hispánců předpovídá Americký statistický úřad, že od roku 2042 budou bílí pracovníci v menšině. Diverzita pracovní populace sílí i v Evropě a navíc celosvětově je pracovní populace stále starší. Proto je již nyní třeba, aby se zaměstnavatelé učili pracovat s diverzitou, udrželi si tak konkurenceschopnost a angažovanost zaměstnanců a mohli mít ve svých řadách nejlepší talenty.

Americká společnost HR Solutions provedla v roce 2007 studii, jejímž cílem bylo odhalit, zda existuje spojitost mezi diverzitou na pracovišti (či v přístupu k zákazníkům) a angažovaností zaměstnanců. Ukázalo se, že vytváření a udržování diverzity s angažovaností úzce souvisí, a mělo by tudíž být jednou z hlavních priorit dnešních organizací. Zapotřebí je k tomu pět základních strategických kroků:

  1. Lídři odpovědní za řízení diverzity by měli připravit celofiremní kampaň, která bude komunikovat důležitost diverzity a její spojitost s vyšší angažovaností a morálkou na pracovištích.

  2. Stěžejní součástí kampaně je implementace vzdělávacího programu pro celou organizaci.

  3. Lídři odpovědní za řízení diverzity by měli dále zřídit aktivní skupiny pracovníků, tzv. employee resource groups (ERG), které budou diverzitu v organizaci propagovat.

  4. Na místě je zvážit také zavedení interního programu odměn pro uznání zaměstnanců, kteří se aktivně podílejí na zavádění a udržování diverzity.

  5. Nejvyššímu vedení firmy by pak mělo být doporučeno provedení auditu, který se zaměří na rozdíly v platech či kritéria uplatňovaná v rámci procesu přijímání a propouštění zaměstnanců s ohledem na jejich pohlaví, věk, rasu apod.

-kk-

Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diversity Executive