6 kroků k umění poskytovat zpětnou vazbu

V rámci HR, managementu a vedení týmů je podávání zpětné vazby zcela zásadním nástrojem, nezbytným pro práci se zaměstnanci. Ne každý člověk ale umí zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní, podávat tak, aby jej zaměstnanec pochopil a aby došlo ke kýženým změnám, které zlepší efektivitu práce daného jedince. Přinášíme vám šest tipů, jak podávat zpětnou vazbu tak, aby měla pozitivní a maximální efekt na zaměstnance.

Ilustrační snímek

Pozor na emoce

Training Zone uvádí, že nejdůležitějším poznatkem je udržet emoce na uzdě. Zpětná vazba by měla být analytická a podpořená konkrétními argumenty. Pokud budete používat při podávání zpětné vazby emoce, nedosáhnete žádného pozitivního účinku.

Taktika „sendviče“

Nejlepším způsobem, jak předávat negativní zpětnou vazbu a zároveň neodradit daného jedince, je použít taktiku „sendviče“, tj. vložit negativní komentář mezi dva pozitivní.

Zpětná vazba ihned

Nejlepší je zpětnou vazbu dávat ihned a neodkládat ji. Čím blíže časově bude vaše zpětná vazba věci, které se týká, tím větší efekt bude mít.

Respektování soukromí

Je nutné, abyste při vaší komunikaci se zaměstnancem získali jeho důvěru, a to není možné bez toho, abyste respektovali jeho soukromí a navzájem si plně důvěřovali. Nikomu jinému, kdo o tom nemá vědět, se tedy o detailech práce zaměstnance nezmiňujte.

Jádro problému

Při podávání zpětné vazby, řešení problémů a úpravě práce analyzovaného pracovníka neklouzejte pouze po povrchu a neřešte pouze symptomy. Musíte jít k jádru věci a řešit základy problémů.

Naslouchání

Zpětná vazba ze strany nadřízeného nebo pracovníka personálního oddělení nesmí být monologem, ale konstruktivním dialogem, v rámci kterého musí mít i hodnocený pracovník možnost se vyjadřovat.

 

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone