6 rizik současného HR

Ilustrační snímek

Jakým největším rizikům čelí dnešní HR? Na tuto otázku se zaměřil britský server HR Magazine, který právě publikoval článek s vymezením osmi největších HR rizik, důvodů, proč by se jimi lidské zdroje měly zabývat a praktických rad, kde začít se snižováním těchto rizik. My jsme pro vás vybrali ty, které se netýkají jen Velké Británie.

1. Chybějící dovednosti

Největším úkolem HR zůstává hledání správných lidí na správná místa. To by také mělo být základem řízení rizik a strategického plánování v HR. Začněte sběrem dat a sestavením mapy rizik plynoucích z nedostatku dovedností vzhledem ke klíčovým obchodním cílům firmy.

2. Nástupnictví

Firem, které mají plány nástupnictví pro klíčové role, je stále pouze menšina. Dalším zásadním úkolem HR je proto rozvoj leadershipu a dostatečného přísunu talentů pro role v nejvyšším vedení firmy a postupně i na nižších vedoucích pozicích. Začněte interními audity a získáním pozornosti nejvyššího vedení.

3. Etické chování

Neetické chování firem vede k výraznému poškození jejich značek včetně zvýšené fluktuace a klesající angažovanosti zaměstnanců. HR proto má vytvářet kulturu, v níž bude etické chování na prvním místě. Začněte etickým kodexem a sestavení komise pro kontrolu jeho dodržování.

4. Duševní vlastnictví

Žádná firma si nemůže dovolit zneužití dat, které shromažďuje o svých zákaznících. Lidské zdroje by tomu měly předcházet již tím, jak budou vybírat zaměstnance. Začněte proto prověřením náborového procesu a školte manažery i zaměstnance o důležitosti bezpečného nakládání s daty.

5. Fúze a akvizice

Většina rizik spojených s fúzemi a akvizicemi se týká zaměstnanců. Lidské zdroje by proto měly přijít se strategií jejich integrace. Začněte odhalováním a plánováním potenciálních překážek. Komunikujte především s liniovými manažery.

6. Dodávkový řetězec

V dnešní době okamžitého šíření informací si firmy již nemohou dovolit mít tak složitý dodávkový řetězec, aby jej nedokázaly řídit bezpečně. Platí to nejen pro výrobní suroviny, ale i pro zaměstnance a externí spolupracovníky. Začněte důslednějším sledováním vztahů se zaměstnanci a personálními agenturami. Zaměřte se na to, kde mohou nastat problémy s pracovním podmínkami.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine