7 tipů pro zlepšení komunikace a spolupráce se zaměstnanci

Někteří obchodní vůdci namítají, že není třeba, aby všichni zaměstnanci byli informováni o obchodní strategii firmy, její finanční pozici a dalších věcech, které považují za doménu pouze nejvyššího vedení. Praxe však ukazuje, že chybějící komunikace a spolupráce se zaměstnanci může mít katastrofické následky.

Dobrou zprávou je, že na otevření komunikace a spolupráce není nikdy pozdě. Článek popisuje sedm nenákladných kroků, jak začít.

- Vytvořte kulturu, která bude shora podporovat a odměňovat otevřenou komunikaci a spolupráci. Začít je třeba nahoře a postupovat směrem dolů ve firemní hierarchii. Bez závazku a podpory nejvyššího vedení těžko dosáhnete dalších bodů.

- Sdílejte firemní strategii a vizi se všemi zaměstnanci. Neskončete u toho, že rozešlete e-maily. Vytvářejte plakáty, uveřejněte tyto informace ve firemních newsletterech atd. Aby zaměstnanci mohli věřit, že je váš přístup k úspěchu seriózní, je třeba zabudovat jej do firemní kultury.

- Pravidelně komunikujte o firemních iniciativách, očekáváních a výsledcích se všemi zaměstnanci. Neomezujte tyto důležité informace pouze na zaměstnance určitých oddělení. Ujistěte se, že střední manažeři pomáhají zaměstnancům propojit jejich práci a cíle s firemními iniciativami.

- Propojte cíle divizí a oddělení s celofiremní strategií. Toto je zásadní krok, který vyžaduje určitý čas a soustředění. Pamatujte si, že pokud se oddělení soustředí na špatné cíle, firma nemůže využít svůj plný potenciál.

- Sdílejte finanční výsledky se zaměstnanci. Platí to pro dobré i špatné výsledky. Chcete-li, aby se vaši zaměstnanci chovali více jako podnikatelsky zaměření strategičtí partneři, sdílejte s nimi finanční informace.

- Vytvořte a zaveďte systém balanced scorecard na úrovni oddělení. Tento systém by měl efektivně propojit minimálně zásluhy, bonusy a další systémy peněžních odměn výkonnosti, kvalitu, provozní efektivitu a výsledky zákaznických zkušeností. Vysvětlete toto propojení a pravidelně sdílejte výsledky.

- Oslavujte velké i malé úspěchy. Pomůže vám to posílit závazek firmy vůči strategii a její důležitosti. Propagujte kulturu, která bude podporovat učení z chyb a odměňovat riskování.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource