Abychom měli v práci větší disciplínu

Jestliže chce být zaměstnanec v práci disciplinovanější, měl být mít tři základní plány, tedy plán vize, strategie a konečného výkonu. Je třeba zapsat si na papír své cíle, od denních po roční, a mít na sebe vysoké požadavky. Telefonáty je například vhodné naplánovat si den dopředu, s prací začínat brzy a v poledne si odpočinout.

Pracovat bychom měli až do doby, kdy splníme úkoly daného dne. Důležité je sledovat jednotlivé vlastní aktivity a zaškrtávat si ty již vykonané. Pokaždé bychom si měli klást otázku, co příště uděláme lépe, s čímž souvisí i vhodná organizace pracovního stolu za účelem dosažení maximální produktivity. Každý den je dobré naučit se něco nového, v případě nespokojenosti pak měnit postoje. Měli bychom pracovat tvrdě a být vděční za tu možnost.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Recruiter's Network - americký portál a online komunita pro náboráře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter's Network