Americké firmy nekomunikují se zámořskými pobočkami

Americké firmy nejsou příliš ochotny investovat do komunikace se svými zámořskými pracovišti. Méně než 30 % amerických firem efektivně komunikuje se svými zaměstnanci v zámoří a firma Watson, která provedla průzkum a oslovila 335 různých firem zjistila, že jen 60 % má globální řízení.

Komunikační plán je nutný pro přenos firemních vizí, strategií, výrobních záležitostí, praktik a v neposlední řadě přináší možnost pohotové zpětné vazby na mimořádné výkony zaměstnanců. Silná komunikační strategie jde ruku v ruce s vybudováním motivované a dobře informované pracovní síly. Bylo dokázáno, že mezi komunikační strategií a finančním výkonem firmy existuje silný vzájemný vztah.

Je matoucí, že tolik firem nevěnuje dostatečnou pozornost komunikaci a drží se v mnoha případech „starých zvyků“, kdy se zaměřují na tradiční komunikační přístup a spoléhají se na manažery ve svých zámořských pobočkách, což může být v mnoha případech riskantní, protože tito lidé nemusejí mít vždy dostatečné proškolení a znalosti.

Klíčem k vytvoření mezinárodní komunikace je být flexibilní. Firmy by měly zvážit rozvoj strategií, specifických pro jednotlivé oblasti, ale bez ohledu na to, kolik přizpůsobení vznikne, firma by vždy měla vydávat jednotná sdělení.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com