Baby-boom jako šance pro firmu

Ilustrační snímek

Přírůstek do rodiny nemusí pro zaměstnance znamenat vždy skok z rozjetého vlaku, do kterého už později nezvládne nastoupit. Také pro zaměstnavatele se nabízí výzva, aby si udržel talentované pracovníky - rodiče a zjednodušil jim následný návrat do práce ke vzájemnému prospěchu. Podporuje vaše společnost nějakým způsobem zaměstnance při balancování jejich pracovního a soukromého života? Zvažujete vybudování vlastní firemní školky? A tušíte jaké povinnosti pro vás, jako zaměstnavatele, z toho všeho plynou z právního hlediska? Tuto problematiku uvedl do souvislostí trénink nazvaný „Zaměstnanci s dětmi jako šance pro vaši firmu“, který pořádala společnost Institute for International Research.

Program semináře byl rozdělen do tří tematických bloků a hned v úvodu získala problematika jasné kontury z pracovně právního hlediska pod vedením advokátky Mgr. Kláry Valentové ze společnosti Vilímková, Dudák & Partners.

Na tom, že náležitosti a povinnosti spojené s rodičovstvím nejsou jednoduchou záležitostí jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, se shodli snad všichni účastníci. Snad nejvíce sporný se jevil výpočet řádné dovolené po skončení mateřské v případě přesahu do dalšího roku. „Zde se výklad práva různí a zásadně mění následný nárok na pracovní volno,“ varuje Klára Valentová. Výměnu názorů vyvolaly také podmínky přivýdělku na mateřské/rodičovské dovolené při souběžném pobírání příspěvku. Diskutující se shodli, že podle práva zůstává nárok na dávky jen v případě, že je pracovní činnost odlišná od náplně původní pozice.

Následně vystoupila Veronika Račmanová z České spořitelny, která odlehčila teoreticko-právní výklad a seznámila účastníky s komplexním programem Diversitas, jehož součástí je mimo jiné projekt Čáp poskytující podporu zaměstnancům - rodičům pro návrat i jejich integraci v pracovním prostředí zejména pomocí intranetového portálu a pravidelných setkání.

Firemní školka pomáhá udržet ve firmě talenty

Jednu z velkých výzev pro firmy přestavují firemní školky, kterým byl věnován celý další blok. Jako jejich benefit uvedla Kateřina Francová, zakladatelka sdružení Firemní školky, mimo jiné možnost udržet znalosti a talenty ve společnosti a umožnit dřívější návrat rodičů z dovolené. S tímto problémem se setkávají například farmaceutické společnosti, které si kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí na pracovním trhu, udržují své talenty, jak potvrdila jedna z účastnic.

Diskutoval se provozně-ekonomický pohled a přísná omezení s ním spojené. Problematická je zejména forma provozování zařízení. V případě založení školky jako organizační jednotky je vyžadováno její kompletní začlenění do systému řízení podniku. Některé formality je však potřeba řešit zvlášť jako počet dnů dovolené pro pedagogické pracovníky, kteří jsou rázem zahrnuti v mzdových předpisech a popisu pracovních míst. S těmito i dalšími zkušenostmi se setkala také Vladimíra Michnová, personální ředitelka firmy Linet a spoluzakladatelka firemní mateřské školky Linetka, která účastníkům poskytla množství užitečných rad z praxe.

Z diskuze mezi účastníky vyplynulo, že ačkoliv jsou restrikce i finance na podpůrné programy a školní zařízení limitující, je možné hledat také jiné možnosti benefitů pro zaměstnance – rodiče. Kromě příspěvků lze zajistit „firemním“ dětem například místa ve  školních zařízeních v blízkosti pracoviště nebo ve sdílených školkách společně s okolními firmami.

Setkání se konalo dne 21. května v prostorách hotelu Amarilis a probíhalo v odborné, avšak neformální atmosféře. V průběhu dopoledního i odpoledního programu se v roli mluvčího vystřídaly čtyři prezentující a nabídly přítomným teoreticko-praktický pohled na dané téma. Účastníci ocenili zejména možnost sdílet vlastní zkušenosti s jinými profesionály z různých oborů a doplnit své informace pro budování vlastních projektů.

-bn-