Bez manažerů nelze interní komunikaci zvládnout

Podceňovat interní komunikaci se rozhodně nevyplácí. Správně vedená komunikace ve firmě dokáže zvýšit motivaci a angažovanost vašich zaměstnanců. Podívejme se, jak hodnotí nové trendy v interní komunikaci Šárka Samková, Marketing and Communication konzultantka a moderátorka akce se zkušenostmi na poli marketingu a komunikace v takových gigantech jako je ČEZ či GE Money Bank.

Pojem interní komunikace dnes už neznamená pouze náhodná setkání u cigarety nebo v kuchyňce na patře. V tomto oboru registrujeme celou řadu sofistikovaných nástrojů, které usnadňují chod firmy a markantně zvyšují motivaci zaměstnanců a jejich angažovanost. „Největším trendem je v současnosti určitě tlak na prokázání přínosů interní komunikace, ať jde o motivaci zaměstnanců k vyšší výkonnosti nebo měření výsledků a efektivity nákladů vynaložených na různé komunikační aktivity a nástroje“ říká Šárka Samková.

Podle jejích slov ale během posledních deseti let česká interní komunikace nějaký výrazný posun nezaznamenala. „Reálně se zabýváme tím, o čem se jako o trendech mluvilo již před 10 lety. Je to zřejmě dáno tím, že interní komunikaci se dosud poctivě věnovaly jen největší společnosti na trhu,“ říká. „Mnoho středních firem začíná interní komunikaci teprve objevovat a stavět, ale i to je vlastně posun k lepšímu.“ dodává bývalá marketingová ředitelka pro Skupinu ČEZ.

S interní komunikací, stejně jako s jinými záležitostmi ve firmě, jsou spojeny i jisté nešvary. „Tady je to jednoznačně top management, který si ne vždy uvědomuje, že firma jsou především její zaměstnanci. Osobní zapojení a zájem manažerů je přitom mnohem důležitější než rozpočty. Bez peněz se dobrá interní komunikace dělat dá, bez manažerů nikoliv,“ říká Samková.

Kde však Šárka Samková vidí jasný posun kupředu, je role manažera interní komunikace ve firmě. „Už nejsou vnímaní jako redaktoři či dokonce nástěnkáři. Manažeři dali interní komunikaci větší důvěru. Svěřují jí zásadní firemní informace, konzultují důležité interní změny a projekty,“ dodává.

Šárka Samková bude 8. října moderovat konferenci IN Communication Forum, kde vystoupí mimo jiné António Rapoula, prezident Evropské asociace interní komunikace FEIEA. „Moc se těším, s jakými vizemi pan prezident přijede. Také pevně věřím, že uslyšíme o nových metodách měření výsledků interní komunikace a že dojde na otevřenou zpověď, co se komu v interní komunikaci nepovedlo. O chybách se na konferencích velmi málo mluví, tak věřím, že nám se podaří to tabu prolomit,“ uvádí na závěr. 

Zhlédněte reportáž z loňského ročníku IN Communication Fora: