Brouk v krabici

Brouk v krabici

Pro usnadnění a podporu otevřeného dialogu se zaměstnanci můžete umístit schránky na jejich návrhy, připomínky a dotazy, které budou viditelně označené nápisem například „Ptejte se nás!“, na všechny toalety v podniku. Přitom byste se měli držet následujících pokynů:

*Účast* – po zaměstnancích by se měla vyžadovat minimálně jedna připomínka za čtvrt roku. Vhodná témata by měla zahrnovat i pochvalu vyššího managementu, identifikaci podprůměrně výkonných spolupracovníků a nezrealizované odmítnuté nápady.

*Anonymita* – zaměstnanci by se měli podepisovat pod své připomínky, i pod kritiku managementu, a měla by být zachována přísná důvěrnost všech připomínek.

*Nevhodný materiál* – vhazování fotokopií odhaleného pozadí, mýdla nebo třeba drobných živočichů představuje hrubé porušení podnikových pravidel a politiky a bude potrestáno.

*Triviální témata* – zaměstnanci by měli být vybízeni, aby se jejich připomínky týkaly podstatných věcí, a odrazováni od stížností na velikost porcí v podnikové jídelně, nevyhovující nábytek nebo platy vedoucích pracovníků.

*Pochvalné uznání* – v případě, že se nějaká připomínka zrealizuje, měl by její autor dostat malou odměnu (podnikové tričko). Všechna práva náleží podniku.
-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company