Buď na chvíli mým stínem

Oregonské společnosti vyrábějící nábytek se podařilo překlenout komunikační propast mezi rozlišnými odděleními, které zřídkakdy spolupracují a komunikují. Dříve vznikaly problémy a jednotlivá oddělení si stěžovala na druhé, protože neměla ponětí, co ostatní celý den dělají. Společnost vytvořila program nazvaný Anthro’s Shadow Program (Anthro stínový program), který určí každý týden jednoho zaměstnance, který bude pozorovat a rozvíjet vztah se zaměstnancem z jiného oddělení. Program umožňuje pracovníkovi z výroby připojit se na den k účetnímu týmu, pracovníkovi ze skladu okusit marketing, středním manažerům poznat nové nápady a strategie.

Za patnáct let fungování stínového programu podnik získal čtyři odlišné výhody. Zaprvé program posílil interní vztahy díky empatii a spolupráci mezi odděleními. Stínoví pracovníci většinou říkají, že by nikdy nechtěli dělat práci toho druhého, protože je o mnoho těžší než jejich, což přesně management chtěl docílit. Program také odkryl vedoucím pracovníkům řadu procesů a názorů, díky nimž mohou činit mnohem informovanější rozhodnutí. Zatřetí program dovoluje zvídavým neposedným zaměstnancům prozkoumat nové pozice v podniku. A nakonec program nutí zaměstnance vyslovit a vysvětlit své motivace, postupy a myšlenkové procesy.
-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company