Česká a francouzská mateřská

Ilustrační snímek

Jak dlouho je normální být s dítětem doma v České republice a ve Francii? Tuto otázku si klade článek Hany Šlechtové z Katedry sociologie Masarykovy univerzity v Brně, který zveřejnil magazín Gender, rovné příležitosti a výzkum č. 1/2004.

České matky zůstávají s dětmi podstatně déle, přestože motivace k setrvání doma je větší ve Francii. Hlavní přednost rodičovské dovolené – zákonná záruka zaměstnání až do tří let věku dítěte – je v obou zemích obdobná. Srovnatelná je i výše rodičovského příspěvku. Nevýhodou pro francouzské rodiče je pouze skutečnost, že nárok na příspěvek je vázán na předchozí výdělečnou činnost. Mimo rámec samotné rodičovské dovolené ale ve Francii na druhou stranu existuje štědrá podpora rodin s dětmi.

Klíčem k pochopení délky setrvání ženy na mateřské dovolené je pravděpodobně odlišná historická zkušenost obou zemí. Před rokem 1989 u nás, na rozdíl od Francie, existovala povinnost pracovat. Nelze se proto divit mladým francouzským matkám, že se tak rychle vracejí do práce. Mnohé z nich pamatují svou vlastní matku jako ženu v domácnosti. "Vliv opatření stávající rodinné či sociální politiky je tedy do značné míry závislý na kulturní a historické zkušenosti, která se nemusí bezprostředně týkat oblasti, na kterou je zacíleno," uzavírá Hana Šlechtová.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz