Cesty k důvěře ve vzdálených týmech

Při budování týmu je třeba vycházet ze základních předpokladů úspěšného fungování týmu. Mezi členy musí existovat určitá úroveň důvěry a empatie. Tým by měl mít dostatek příležitostí vzájemně se seznámit. V řadě dnešních týmů to však vypadá jinak. Na společných projektech pracují lidé, kteří o sobě nic nevědí. Mají rozdílné geografické i rodinné zázemí. Často žijí i v jiných zemích. Projektoví manažeři nemají vždy přímý vztah se zaměstnanci, čímž klesá jejich autorita.

Pokud pracujete se vzdálenými týmy, je vybudování důvěry ještě složitější. Studie potvrzují, že vizuální kontakt podporuje pracovní morálku i důvěru lépe, než například jen spojení po telefonu. Překážkou mohou být i kulturní rozdíly. Článek přináší pět tipů, jak budovat důvěru ve vzdálených týmech.

- Nechte všechny členy týmu, aby se vzájemně seznámili.

- Pořádejte společná firemní setkání, například v podobě konferencí a diskusí.

- Dovolte zaměstnancům sdílet fotografie z firemních i soukromých událostí.

- Pořádejte setkání, například ve formě pikniků, za účelem podpory interpersonální komunikace.

- Používejte interaktivní nástroje, například telekonference, pokud váš tým dělí velká vzdálenost.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com