Čím se liší nejlepší tým?

Všichni jsme pravděpodobně někdy byli členy týmu, který dosáhl pozoruhodných výsledků. Mohli jsme se také dostat do týmů, ve kterých se pouze mluvilo, ale takříkajíc „skutek utek“. Co tedy mají a dělají nejlepší týmy? Není to jen jedna věc, ale kombinace soustředění na více faktorů. Prvním z nich jsou jasné výsledky. Čím jasnější cíl tým před sebou má, tím pravděpodobněji bude dosahovat lepších výsledků. S tím souvisí i plán, jak cíle dosáhnout. Nejde o žádné všeobecné pojednání, ale specificky vyměřené kroky, které je třeba plnit. Další faktory zahrnují:

- Osobní a kolektivní závazek. Efektivně fungující tým vyžaduje osobní závazek jednotlivců ke společné práci na určitém cíli. Někdy to vyžaduje změnu uvažování a schopnost připustit si, že nikdo  nemůže být nejlepší ve všem.

- Vysoká úroveň důvěry. Vybudování důvěry v týmu je velmi náročné, ale zásadní. Čím více bude tým schopen prokázat, že mohou spoléhat jeden na druhého, tím vyšší důvěry dosáhne.

- Kamarádství. Tohoto stavu tým dosáhne, když se dokáže navzájem podpořit, oslavit úspěchy i společně reagovat na neúspěchy.

- Dobrá komunikace. Nejde jen o mluvení, ale především o naslouchání. Naslouchání v týmové spolupráci znamená velký rozdíl.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com