Čím se liší ti nejlepší?

Pokud pro vás kultura silných zaměstnanců znamená doufat, že neusnou u svých pracovních stolů nebo nestráví čtvrtinu dne na sociálních webech, potřebujete změnit přístup. Článek nabízí několik tipů, které byste měli tlumočit svým zaměstnancům, abyste je mohli lépe zapojit do struktury firmy.

- Ti nejlepší vědí, co chtějí. Jejich vize je jasná. V určitém momentu si uvědomí, čeho chtějí dosáhnout. Naleznou svůj zápal a chtějí dosáhnout velikosti.


- Ti nejlepší chtějí více. Nepřemýšlejí jen o tom, jak se stát nejlepšími, ale jednají tak, aby toho dosáhli. Mají velkou kapacitu pro práci. Dělají věci, které by jiní nedělali a věnují jim více času.

- Ti nejlepší se chtějí stále zlepšovat. Hledají způsoby, jak se učit, zlepšovat a růst. Učí se celý život.

- Ti nejlepší dělají běžné věci lépe než ostatní. Nejsou celkově o tak moc lepší než ostatní. Jsou pouze o trochu lepší v hodně věcech. Úspěch není složitý. Ti nejlepší nedělají nic jiného než ostatní, pouze jsou lepší v běžných věcech.

- Ti nejlepší se úžeji soustředí. Úspěch je záležitostí základních věcí. Nejde však jen o praxi, ale o zacílenou praxi. Jednají s užším soustředěním na dané věci.

- Ti nejlepší jsou mentálně silnější. Dokáží překonat problémy svou duševní silou. Umějí se zbavit překážek, zůstat klidní, soustředění a uchovat si energii tam, kde je to potřeba.

- Ti nejlepší umějí překonat strach. Každý se něčeho bojí. Ti nejlepší však před svým strachem neutíkají ani jej neignorují. Stavějí se mu čelem a bojují proti němu.

- Ti nejlepší se chytají příležitosti. Uprostřed své práce nepřemýšlejí, zda vyhrají či prohrají, ale zda neudělají chybu nebo nepřehlédnou příležitost. Nenechávají se řídit situacemi, ale sami je určují.

- Ti nejlepší zanechávají odkaz. Žijí a pracují s širším smyslem. Zanechávají odkaz tím, že jejich život není jen o nich samotných. Tím se z úspěšných stávají významnými.


- Ti nejlepší pomáhají lidem okolo, aby se stali lepšími. Inspirují svým chováním ostatní, a zvyšují tak jejich vlastní standardy. To platí pro pracovní i osobní život.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine