Cítíte se přepracovaní?

Jestliže pociťuje přepracovanost a nevíte proč, zde jsou výsledky studie, která se zabývá příčinami přepracovanosti.

1. Delší pracovní doba v týdnu.
2. Více odpracovaných hodin, než člověk preferuje.
3. Více pracovních dnů v týdnu.
4. Práce ve více dnech, než dotyčný chce.
5. Prodlužování práce z vnějších důvodů.
6. Pocit, že člověk nemůže změnit pracovní rozvrh a plán tak, aby mu vyhovoval.

Existují samozřejmě řešení, která vám mohou pomoci s problémem přepracování. Zdá se, že nejpodstatnější vliv má snížení počtu pracovních hodin. I když myslíte, že je to nemožné, pokuste se svůj změnit pracovní rozvrh a plán.

Na přepracovanost mají vliv zřejmě ještě další aspekty. Ukazuje se, že více se cítí přepracováni ti, kteří používají technické prostředky. Je to zřejmě způsobeno tím, že jsou dostupnější svým zaměstnavatelům mimo pracovní dobu. Je proto dobré mít alespoň jeden den, kdy budete pro kohokoliv nedostupní. Pokud k tomu svolí váš nadřízený, domluvte se na časech, kdy budete vždy dostupní a v ostatních se můžete mít volněji.
-kh-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR