Co nezvládne manažer, může zvládnout kaplan

V USA přibývá společností, které svým zaměstnancům nabízejí možnost využít služeb firemních kaplanů. Manažeři potvrzují, že řada zaměstnanců, kteří by sami neoslovili terapeuta nebo nevstoupili do asistenčního programu, se s důvěrou obrátí právě na duchovního. Například vedoucí představitelé společnosti Tyson Foods, která pro svých 117 tisíc zaměstnanců zaměstnává 120 kaplanů, uvádějí, že tyto služby snižují fluktuaci zaměstnanců. Duchovní pomáhají řešit ty pracovní problémy, s nimiž si manažeři poradit nedokáží.

Koncept firemních kaplanů se inspiruje fungujícím modelem vojenských kaplanů. Duchovní navštěvují firmy většinou jednou týdně, kdy se se zaměstnanci pozdraví, rozdají své vizitky, ale také nabídnou konzultace mezi čtyřma očima. Navíc jsou většinou k dispozici na telefonu i v ostatní dny.

Firemní kaplani pořádají také svatby nebo pohřby pro zaměstnance, kteří neznají nikoho jiného, kdo by jim tyto služby zajistil. Se zaměstnanci rozmlouvají a modlí se nad otázkami od zdravotních či partnerských problémů až po ztrátu zaměstnání, závislost nebo finanční obavy.

Rozšíření firemních kaplanů odráží rostoucí otevřenost americké společnosti v otázce spirituality na pracovišti a zájmu zaměstnanců vyjadřovat v práci svou víru. Kaplani zdůrazňují, že se nesnaží získávat stoupence ani prosazovat určité názory. Většinu času věnují emocionální podpoře a uklidňování lidí, předávají kontakty na sociální služby nebo asistenční programy. O víře se zaměstnanci mluví pouze tehdy, pokud o to sami projeví zájem.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online