Co se zaměstnancem alkoholikem

Každý manažer může jednou řešit problém se zaměstnancem, který propadl alkoholu nebo jiné závislosti. Experti doporučují posuzovat tyto otázky jako problém pracovní výkonnosti a kázně. Na to, aby problém otevřeně identifikovali, nemají manažeři kvalifikaci.

Nedostatečnou pracovní výkonnost zaměstnanců způsobenou alkoholem řeší řada zaměstnavatelů tzv. progresivním přístupem. Začínají varováním a poukazem na další možné důsledky, pokud se pracovník nezlepší.

Manažeři by měli problémy s pracovními výkony dokumentovat a prodiskutovat je se zaměstnancem. Měli by mu též poradit, jak osobní problémy řešit. Pokud se zaměstnanec léčí a terapie přináší výsledky, je v USA pokládán za nemocného, který je chráněn zvláštním federálním zákonem, takže nemůže být propuštěn.

-hp-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz