Co všechno by měl měřit dobrý LMS?

Zásadní výhodou používání systémů pro řízení vzdělávání zaměstnanců (LMS) je možnost získat informace o tom, jak se zaměstnanci rozvíjejí a jaké formy vzdělávání jim vyhovují. Na základě těchto informací pak manažeři vzdělávání mohou identifikovat, co je třeba ještě zlepšit. Různé systémy však nabízejí různé možnosti reportování. Pokud chcete, aby váš LMS přinášel všechna podstatná data, ujistěte se, že váš dodavatel nabízí měření následujících parametrů.

Ilustrační snímek

1. Průběh a dokončení kurzů

Potřebujete vidět, jak rychle zaměstnancům trvá absolvování jednotlivých kurzů a jak rozumějí obsažené látce. Systém by vás proto měl informovat, kdy zaměstnanec začal kurz, jak dlouho mu trvalo dojít na konec a zda, případně s jakými problémy, prošel závěrečným testem.

2. Úroveň zlepšení

Cílem vzdělávání zaměstnanců je, aby si dokázali zapamatovat určitá fakta, osvojit určité dovednosti a uplatnit je ve své další praxi. Váš LMS by proto měl nabízet měření znalostí a dovedností zaměstnanců před a po absolvování kurzů.

3. Hodnocení kvality kurzů a lektorů

Účastníci kurzů by měli mít možnost zhodnotit, co si o jednotlivých kurzech myslí. LMS by měl zaznamenávat jejich názory a připomínky jak ke kurzům tak k jednotlivým lektorům formou jednoduchých dotazníků, z nichž pak bude možné sestavovat grafy, tabulky apod.

4. Návratnost investic

Nákup LMS není levná záležitost. Navíc je třeba investovat i do údržby či případné výroby nových elektronických kurzů, které budou jeho součástí. Měřicí nástroje vašeho LMS by proto měly zahrnovat i měření nákladů ve srovnání s přínosy. Data získaná měřením výše uvedených kritérií lze porovnat například s výší prodejů, hodnocením zákaznického servisu apod.

-kk-

Zdroj: eLearning Industry - online komunita profesionálů z oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje eLearning Industry