Co znamená být dobrý manažer?

Personální společnost Kenexa provedla výzkum, v němž se zaměřila na pohled zaměstnanců na jejich přímé nadřízené. Zúčastnili se jej zaměstnanci z Brazílie, Číny, Německa, Indie, Velké Británie a Spojených států. Ukázalo se, že 63 procent zaměstnanců považuje své přímé nadřízené za efektivní. Znamená to, že mají základní manažerské schopnosti, jako je férové zacházení se zaměstnanci, řízení týmové práce nebo poskytování zpětné vazby.

Mezi jednotlivými zkoumanými kulturami jsou důležité rozdíly. Pro brazilské zaměstnance je například základem manažerské efektivity etické jednání. Indové mají větší tendenci podávat nejlepší výkony a cítí větší jistotu své práce, když je jejich manažer efektivní. Němci, kteří považují své manažery za efektivní, jsou pak se svou prací spokojenější.

Oslovení zaměstnanci se shodli, že efektivní manažer má zásadní vliv na to, jak hrdí budou na svého zaměstnavatele, zda jej doporučí ostatním a budou u něho obecně spokojení. Ti, kteří uvedli, že jsou se svým přímým nadřízeným spokojení, chtějí u firmy zůstat déle než ti nespokojení, a více zaměstnavateli věří.

„Jde tu o dvě základní pravdy. Efektivní manažeři mají respekt, jsou ohleduplní a spravedliví, umějí dobře organizovat, komunikovat a poskytovat zpětnou vazbu. I když se to dá lehce uchopit teoreticky, řada manažerů s tím má problémy v praxi. Ti, kteří to dokážou, se však dočkají velkých dividend,“ shrnul výsledky výzkumu ředitel Kenexa Research Institute Jack Wiley.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine