Čtyři důvody, proč byste měli řešit konflikty veřejně

K otevřenému pracovnímu prostředí patří i to, že se zaměstnanci nebojí mluvit nahlasit, že jsou témata probírána veřejně a že se i veřejně řeší některé konflikty. Jestliže nastává na pracovišti nějaký konflikt, nejhorší chybu, kterou může management a personální oddělení udělat, je konflikt ignorovat a nechat zaměstnance, ať jej vyřeší sami mezi sebou. Přitom konflikt na pracovišti se často týká mnohem více lidí, než jenom těch, kteří se ho přímo účastní, a proto vám uvádíme čtyři důvody, proč by se i takovéto konflikty měly probírat a řešit veřejně tak, aby řešení skutečně pročistilo vzduch a všichni si z řešení konfliktu něco odnesli.

Ilustrační snímek

Lidé se budou nebát mluvit nahlas

Pokud se konflikty řeší veřejně v klidu a s rozumem, podnítí to podle WorkForce.com ostatní zaměstnance k tomu, aby se příště nebáli mluvit nahlas a řekli svůj názor. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se všichni baví otevřeně a kde jsou názory všech brány v potaz, a proto je nutné brát příspěvky všech lidí vážně.

Konflikt se týká zpravidla více lidí

Jak jsme již uvedli, jen málokdy se konflikt týká pouze těch dvou lidí, kteří se jej aktivně účastní. A proto je do řešení nutné přibrat i ostatní zaměstnance. Veřejné řešení konfliktu tak přinese emocionální úlevu i těm lidem, o kterých vůbec netušíte, že se jich konflikt nějak týkal.

Nová řešení

Jestliže se konflikt vyřeší veřejně, často sebou jednání přinesou i nové nápady a řešení, jak podobné situaci zabránit do budoucna, jak lépe rozdělit role a odpovědnost a jak celkově pracovat efektivněji. Víc hlav víc ví, a to platí i u řešení konfliktů. Když se řeší veřejně, je zde větší šance, že v rámci řešení se vymyslí nové nápady a inovace.

Prevence

Veřejně řešené konflikty jedndoduše působí i preventivně na případné další konflikty. Pokud se konflikty neřeší pouze jako izolované, specifické případy, ale jako obecné problémy, které se mohou stát každému, a navrhují se i obecně platná řešení, mohou zabránit podobným situacím v budoucnosti.

 

-mm-

Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com