Dejte slovo zaměstnancům

Existují různé názory na to, kolik času by měli zaměstnanci trávit v práci. Některé tvrdí, že by zaměstnanci měli pracovat více nebo déle, jiné věří tomu, že by měli pracovat méně a mělo by jim být dovoleno dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Je těžké najít dobré zaměstnance a mnohdy ještě těžší je udržet, zvláště pokud cítí, že nemají vliv na časové rozvržení své práce. Zaměstnavatelé by měli být obezřetní, pokud v zájmu zvýšení produktivity požadují po zaměstnancích přesčasy. Přesčasy v posledních letech narůstaly, ale zájem o ně ze strany zaměstnanců klesá. Peníze navíc jsou pro ně menší odměnou, než čas navíc.

Společnosti by si měly rozmyslet, jestli požadování přesčasů skutečně zvýší produktivitu. Pracovníci, kteří jsou deprimovaní ztrátou kontroly nad svým časem, nemají motivaci pracovat více a déle. Práce přes čas také způsobuje více chyb a omylů, které něco stojí a mohou způsobit úrazy a následné výdaje za odškodnění. Samozřejmě je tady realita rozpočtu a omezení a mnoho společností může pociťovat nedostatek možných alternativ požadovaných zaměstnanci. Přesto by měly nejprve požádat své zaměstnance o nápady, jak zvýšit produktivitu, než začnou vyžadovat přesčasy. Zaměstnanci často mají mnoho nápadů, jak vylepšit některé postupy, ale sami od sebe je neřeknou. Zlepšení komunikace a zapojení zaměstnanců do rozhodování jsou dvě nejlepší cesty ke zvýšení morálky.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com