Delegování není nic těžkého

Delegování patří mezi nejdůležitější manažerské techniky. Slouží jednak manažerům, kterým dává prostor k řešení produktivnějších úkolů, a jednak zaměstnancům, kterým pomáhá s profesionálním rozvojem. Není to tak složitá záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vyžaduje pouze určitou disciplínu.

- Vyberte úkol. K delegování vybírejte úkoly, které dobře znáte, ale nejsou pro vás nejdůležitější. Začněte něčím jednoduchým, u čehož můžete očekávat úspěch. Jakmile uvidíte úspěch, delegování pro vás bude stále snazší. Nevybírejte však něco, co by v pověřených lidech mohlo vyvolat pocit, že jedinou vaší motivací je usnadnit si život a vyhnout se „špinavé práci".

- Vyberte člověka. Zvolte někoho, kdo není spokojen s tím, co momentálně dělá a chce dělat více. Hleďte také na to, aby náročnost delegovaného úkolu odpovídala schopnostem vybraného zaměstnance. Povaze úkolu by měl odpovídat i jeho charakter.

- Plánujte. Než se obrátíte na vybraného člověka, ptejte se na následující otázky. O čem je daný úkol? Jaké informace či školení bude zaměstnanec potřebovat? Jak dlouho to bude trvat? Jak budete měřit úspěch? Jak často byste měli sledovat pokrok? Jak poznáte, že je úkol splněn?

- Proberte plán s vybraným zaměstnancem. Osobně se sejděte s vysvětlete si, proč je daná aktivita důležitá a v čem spočívá. Domluvte se, zda zaměstnanec úkol přijme. Pak jej seznamte se svým plánem, včetně předpokladů úspěchu, termínů a rozvrhu sledování jeho pokroku. Požádejte zaměstnance, aby nové informace vstřebal a přišel s vlastními návrhy.

- Spusťte projekt. Neexistují-li další překážky plnění úkolu, spusťte jej. V případě, že se na delegované aktivitě podílejí další lidé, nezapomeňte je informovat o změnách. První kroky v novém úkolu projděte s vybraným zaměstnancem sami.

- Navazujte a poskytujte zpětnou vazbu. Scházejte se s pověřeným zaměstnancem podle původního plánu. Poskytujte zpětnou vazbu, abyste se vyvarovali chyb, ale nezapomínejte také chválit. Veďte si písemné poznámky.

- Dokončete výměnu. Původně jste si definovali kritéria úspěchu nového zaměstnance v novém úkolu. Jakmile tato kritéria splní, sejděte se, oznamte mu to a oslavte to.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com