Desatero employee relations

Ilustrační snímek

Vztahy se zaměstnanci (employee relations) jsou klíčovým předpokladem fungujícího pracovního prostředí, pracovní morálky a produktivity. To vše jde ruku v ruce s ekonomickými výsledky firmy. Podobně jako public relations stojí i employee relations především na komunikaci, v tomto případě však více na komunikaci interpersonální. Vztahy se zaměstnanci se budují při každodenních interakcích v týmech a stěžejní roli v nich hrají manažeři.

Na co by si manažeři měli při budování vztahů se zaměstnanci dát pozor shrnul server HR Communication.

  1. Nikomu nenadržujte v otázce profesních příležitostí.

  2. Při řešení konfliktů nestůjte na žádné straně.

  3. Jasně zaměstnancům specifikujte svá výkonnostní očekávání.

  4. Dejte zaměstnancům prostor pro vyjadřování jejich názorů a návrhů.

  5. Seznamujte zaměstnance s firemními cíli a jejich úlohou v celofiremním kontextu.

  6. Nereagujte emocionálně.

  7. Pravidelně se zaměstnanci komunikujte a blíže je poznávejte.

  8. Dodržujte zákony, které upravují jednání se zaměstnanci.

  9. Důvěřujte svým zaměstnancům a dávejte jim svou důvěru najevo.

  10. Odměňujte zaměstnance za dobrou práci a nezapomínejte osobně poděkovat.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication