Desetkrát o nebezpečném chování vůdců

Každý z nás si hledá v životě i práci vlastní cestu. Pokud si však bereme věci příliš osobně, ztrácíme objektivitu a podléháme přílišnému stresu. Zejména pro vůdce je takové chování kontraproduktivní a sebezničující. Článek upozorňuje na nejběžnější projevy nebezpečného chování, které stojí v cestě k úspěchu řady vůdčích osobností a je třeba vyhnout se mu.

- Myslíte si, že jste nepostradatelní. Skutečnost je však taková, že každý se dá nějakým způsobem nahradit.

- V hovoru děláte narážky na ostatní. Namísto toho, abyste druhé podporovali, přistupujete k nim jako k funkcím a nikoli lidem.

- Nenasloucháte. Frustrujte ostatní tím, že jim dáváte najevo, jak všechno, co řeknou, je nepodstatné.

- Nedelegujete. Když už necháte nějaký úkol na někom druhém, nepřestanete ho kontrolovat.

- Používáte žargon. Mluvíte příliš odborně o věcech, kterým by měli všichni rozumět.

- Bojíte se někoho propustit. Pokud je ve vaší kompetenci propouštět neschopné a neproduktivní zaměstnance, neměli byste si nic nalhávat.

- Bojíte se hodnotit výkonnost. Obáváte se být otevření a jasně specifikovat nedostatky druhých. Tím ale ubližujete oběma stranám.

- Bojíte se konfrontace. Čím více se soustředíte na rozumné jednání a analytické schopnosti, tím větší problém máte s emocemi.

- Bojíte se selhání. Čím jste straší, tím větší může být váš strach z chyb. Nenechejte se ovládnout.

- Protiřečíte si. To, co říkáte a to, co děláte nedává dohromady smysl.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher