Digitální komunikace nahrává zbabělosti

Propouštění zaměstnanců po telefonu nebo delegování úkolů e-mailem je stále častější firemní praxí. Ukázal to alespoň výzkum britské organizace Post Office.

73 procent respondentů přiznalo delegování složitých úkolů prostřednictvím e-mailu a textových zpráv. 52 procent používá tyto formy technologie ke kontaktování nových potenciálních zákazníků.

Digitální technologie nám umožňují nové způsoby komunikace, které obohacují náš každodenní život. Mnoho lidí je však využívá k tomu, aby si udrželi „digitální odstup“ a vyhnuli se verbální komunikaci tváří v tvář.

U každého úkolu je třeba pečlivě zvážit vhodnou metodu komunikace. Pokud řešíte disciplinární záležitost, měla by to být osobní komunikace tváří v tvář. Není však nutné posílat formální dopis, pokud pořádáte posezení pro kolegy v místní hospůdce.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone