Diskuze je umění

Většina firem má jako hlavní lákadlo pro nové zaměstnance atraktivní práci v kolektivu. Tuto atraktivitu ale nezabezpečí ani kolektiv, ani práce sama o sobě. Atraktivita práce spočívá v kombinaci těchto věcí: - motivace - jasně stanovené cíle - jasnost v práci a požadavcích - rozhovor s vedením - závěry a vyhodnocování - diskuze.

Diskuze je přitom to, co lidem nejvíce v práci chybí, ale když dojde na věc, ani oni sami mnohdy diskutovat nedovedou. Umění diskuze je totiž skutečné umění. Pokud se chcete s někým pustit do diskuze, mělo by to být v prostředí, které bude plodné a podněcující.

Musíte si ale uvědomit, že je rozdíl mezi diskuzí a monologem. Mnoho lidí to stále nedokáže. Během diskuze se vám může stát, že se dostanete do slepé uličky, nebudete vědět, jak dál, ale problém nebude stále vyřešen. V takovém případě máte dvě možnosti, jak postupovat. Lepší z nich je ta, že se budete snažit takovým chvílím vyvarovat. Toho dosáhnete udržováním stále stejné atmosféry a kladením dalších a dalších otázek.

Další možností je to, že povedete dialog pomocí otázek, které budou vycházet z každého problému. Když už nevíte, co dodat, použijte otázku, co by se stalo, kdyby? Nebo zkuste navrhnout jiný pohled na věc nebo udělejte resumé toho, co již bylo řečeno. Posledním, ale nejdůležitějším bodem je to, abyste celou pracovní atmosféru udržovali uvolněnou a neformální. Nejlepší nápady totiž přicházejí, když není člověk napnutý a nedává si tak pozor na své vystupování.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk