Dobrý vůdce myslí na tým

Úspěch týmového vůdce závisí na tom, jak dokáže zapojit své lidi, ocenit jejich dobrou práci a udržet vysokou míru důvěry.

- Sdílejte znalosti, zkušenosti a schopnosti. Vůdcovství nespočívá v tom, říkat lidem, co mají dělat. Jde o budování vztahů založených na spolupráci a sdílení. Vůdce týmu může být nejchytřejší, nejrychlejší a nejinteligentnější, není to však nic platné, když v týmu nedokáže vytvořit nadšení pro společnou věc.

- Dostaňte z lidí to nejlepší. Zajímejte se o jejich schopnosti a vášně a využijte jich. Budujte vzájemný respekt a prostředí otevřené komunikace.

- Podporujte otevřenou komunikaci. Týmový vůdce by měl být lidský a připouštět chyby. Zdůrazněte, že chybovat může každý, důležité však je umět se z chyb poučit a neopakovat je.

- Ukažte důvěru ve členy týmu. Spokojenost a sebedůvěra členů týmu by měla být vždy nad touhou vůdce zabodovat. Úkolem vůdce je zajistit, aby členové týmu měli dobrý pocit ze svého přispění a mohli ze sebe vydat to nejlepší.

- Dejte členům týmu určité povzbuzení. Když svým lidem řeknete, že jsou dobří a věříte jim, že dosáhnou vytyčených cílů, budou mít před sebou větší motivaci.

- Využijte zájmů zaměstnanců. Zajímejte se o to, co vaše lidi baví a čemu jsou ochotni věnovat svůj čas. Snažte se tuto jejich energii využít při práci.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101