Domácí mazlíčci na pracovišti? Na co je potřeba myslet

Řada firem se snaží nalákat nové zaměstnance na netradiční benefity, které v minulosti nebyly běžné. Často se tak začínáme setkávat s tím, že firmy operují v „pet-friendly“ kancelářském prostředí, což znamená, že povolují zaměstnancům brát si domácí mazlíčky, primárně psy, na pracoviště. Pokud i vy přemýšlíte nad zavedením tohoto benefitu, měli byste vědět, na co v této souvislosti nesmíte nezapomenout.

Ilustrační snímek

Braní domácích mazlíčků na pracoviště

Řada lidí na svá domácí zvířata nedá dopustit a možnost brát si je alespoň občas s sebou do kanceláře je pro ně velmi vítaným a zásadním benefitem. Jak ale uvádí HR Morning, jako s každým principem na pracovišti i zde by měla být nastavena jasná pravidla a definovaná práva a povinnosti majitelů mazlíčků.

Před zavedením tohoto benefitu proto nejdříve doporučujeme udělat si průzkum mezi zaměstnanci, jestli vůbec o takový benefit stojí, a pokud ano, měli byste před zavedením myslet na následující:

  • Sepsání pravidel. Braní domácích mazlíčků na pracoviště by nemělo být pouze ústním povolením ze strany zaměstnavatele, ale mělo by se jednat o sepsaná a oficiální pravidla, která jsou každému zaměstnanci dostupná, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním.
  • Plánování. V některých případech bude nutné implementovat jakýsi kalendář, aby se nesešlo na pracovišti moc domácích mazlíčků najednou.
  • Nulová tolerance. Nulová tolerance musí platit pro zvířata, která nějak ohrožují, výrazně znečišťují nebo nějak narušují pracoviště a další zaměstnance, případně zvířata.
  • Alergie. Předem si zjistěte, jestli někteří pracovníci netrpí alergiemi na zvířata, která chcete do kanceláří povolit. Řešením by mohlo v některých případech být mít oddělené části pracoviště.
  • Pojištění. Zkontrolujte si, že máte všechna potřebná pojištění související se zvířaty ve vašich kancelářských prostorech a že máte povolení majitele budovy či daných prostor.
  • Možnosti vykázání zvířat. Pokud se někteří majitelé zvířat chovají nezodpovědně, jako že neuklízí po svých mazlíčcích nebo nedodržují daná pravidla jiným způsobem, měli byste mít nastavený systém penalizace, který může ústit až ve vykázání zvířat některých pracovníků.

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning