Důvěřuj, ale prověřuj

Vlastnit a vést firmu může být velké potěšení, často však i velká frustrace. Představme si například situaci, kdy nějaký zaměstnanec, jemuž zaměstnavatel naprosto důvěřoval ukradne firemní peníze. Vedle všech ostatních povinností by proto zaměstnavatelé neměli zapomínat ani na dohled nad poctivým chováním zaměstnanců.

Na počátku existence firmy bývá jasný přehled o tom, odkud a kam proudí peníze. Postupem času však průhlednost příjmů a výdajů klesá, což mimo jiné zavdává zaměstnancům příčinu ke zpronevěře. Povinností každé firmy je chránit své finance a minimalizovat tato rizika. Článek popisuje několik možných opatření:

- Prověřujte zaměstnance dříve, než je přijmete.
- Eliminujte pokušení, kterým může pro zaměstnance být manipulace s firemními penězi hotovosti.
- Zřiďte si poštovní box a pohledávky vyřizujte pokud možno samostatně.
- Vyřizování splatných pohledávek vždy rozdělujte mezi dvě osoby.
- Provádějte audity vždy, když účetní bude na dovolené.
- Outsourcujte vyřizování mezd.
- Zřiďte důkladný evidenční systém.

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral