Džungle personalistiky

Žijeme v době, kdy intelektuální kapitál, emocionální inteligence, řízení týmu a správa znalostí mají nezanedbatelný vliv na prezentaci firmy na trhu.

Emoční inteligence, která se donedávna považovala za bezvýznamnou, začíná mít svou opodstatněnou roli. Nelze říci, že by se stávala důležitější než racionální inteligence. Jde o to, že správné sociální cítění a kontrola emocí se přestává podceňovat.

Faktory pro správné vedení firmy jsou vytváření, růst a rozvoj, interní procesy, zákazníci a finance. Jak vidíme, řízení lidského kapitálu tedy hraje velmi podstatnou roli.

Nesmíme podceňovat ani roli financí. Ty jsou základem nejen pro vedení firmy jako takové, ale také pro práci personalisty. Není totiž dobré na zaměstnancích příliš šetřit.

Pro správu a sdílení znalostí se nyní používá moderní technologie. Vyvíjí se softwarové programy, implementují se nové systémy. Kromě osobního kontaktu, se pro efektivní komunikaci využívá telefonů, elektronické pošty nebo faxů. Důležité je samozřejmě umět mezi jednotlivými prostředky správně volit.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH