Efektivní řízení vlastních zdrojů z pohledu slobbies

Umění správně hospodařit s vlastními energetickými zdroji je základním předpokladem a podmínkou osobního a profesního úspěchu. Platí to zejména pro kontakt se zákazníky a obchodními partnery: pokud jste unavení, podráždění a neochotní, pravděpodobně to neocení. V současném světě byznysu však ještě stále bohužel platí, že ten, kdo je přepracovaný, je i úspěšný a důležitý.

Tento trend se však začíná obracet. Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) prokázaly, že pouze v Evropě trpí depresemi z práce až 37 miliónů lidí. Důvodem jsou nekonečné pracovní porady, mánie mobilních telefonů a snaha být neustále k zastižení. V důsledku využívání e-mailů se pracovní zátěž jednotlivců ještě dále zvyšuje.

Člověk by si měl nejprve položit sebekritickou otázku, zda si za svůj stres nemůže tak trochu sám. Skutečně bychom zákazníkům tolik ublížili, kdybychom zvolnili své pracovní tempo? Nebojíme se spíše, že se před ostatními shodíme, když přiznáme, že nejsme v časovém stresu? Kdo pracuje rychle, často pracuje na úkor kvality.

V USA se začalo v poslední době rozvíjet hnutí tzv. „slobbies“. Tato zkratka vznikla z anglického slovního spojení „slowly but better working people“, tedy lidé, kteří pracují pomalu, ale kvalitně. Slobbies se snaží soustředit spíše na produktivitu práce, plánují si práci tak, aby nemuseli na nic chvátat a rozhodují se pomalu, ale s rozmyslem. Peníze vynakládají vědomě a účelově. Nesnaží se ušetřit čas za každou cenu a odbourat například „drobné požírače času“ (telefon, pracovní schůzky, hovory s kolegy), protože vědí, že určitým způsobem zkvalitňují náš život.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe