Emocionální inteligence ovlivňuje výkonnost týmu

Stále více firem začíná uznávat důležitost emocionální inteligence (EQ). Pokud je například v procesu náboru vážena stejně jako technické dovednosti, může snížit fluktuaci až o 63 %. EQ hraje roli jak v oblasti personalistiky, tak v marketingu či managementu. Schopnost týmové práce a spolupráce s ostatními je dnes jedním z nejdůležitějších požadavků, které by měl zaměstnanec splňovat. Podle zkušeností autora se efektivní tým vyznačuje otevřeností a čestností jeho členů, vzájemnou důvěrou a uznáním přínosu jednotlivce, což jsou všechno emocionální dovednosti.

Jen málo kolektivů věnuje čas tomu, aby poznaly vnitřní strukturu interpersonálních vztahů a způsob své práce a pokusily se je vylepšit. Součástí celkového EQ pracovní skupiny je také sebeuvědomění a sebehodnocení. Tým by proto měl být schopen definovat sporné body, které jej omezují jako celek. Jak tedy zvýšit týmové EQ? Jednou z cest je stanovit závazné normy a pravidla práce a těch se důsledně držet – vymezují např. jaké motivační systémy budou použity, povinnosti jeho členů, způsob hodnocení výkonnosti…

Emocionální inteligence je komplexem několika dílčích složek – je to naše schopnost rozpoznat a zhodnotit vlastní pocity a reakce, dále způsob kontroly a řízení těchto pocitů, místo toho, aby ony ovládaly nás. Třetím činitelem je schopnost sebemotivace, vytrvalost a stálost, čtvrtým pak empatie, dovednost vcítit se do pocitů druhých lidí. Mozaiku dokončuje naše umění v oblasti interpersonálních vztahů – to, zda dokážeme ostatní vést, řešit konflikty a spolupracovat s ostatními.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher