EU stále diskutuje o maximální pracovní době

Spory o stanovení maximální pracovní doby v Evropské unii přetrvávají, v současnosti je povolena maximální pracovní doba 48 hodin týdně. V řadě států však existují výjimky, které tento strop překračují. O tom, jak by se měly sjednotit, se vedou bouřlivé diskuse.

Na jedné straně stojí Francie, která dosud požadovala ve jménu ochrany pracujících odbourávání výjimek. V opozici k ní se staví Británie, která odmítá zrušení výjimek ve jménu svobody výběru a ekonomické soutěže.

Situaci komplikuje i směrnice o pracovních podmínkách pro agenturní zaměstnance. Evropská komise navrhuje, aby brigádníci, kteří si našli práci přes agenturu, měli již po prvních šesti týdnech zaměstnání stejná práva jako "plnohodnotní" zaměstnanci.

Proti tomu se opět staví Británie, kde se tento typ pracovního poměru hojně využívá pro svou pružnost.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny