Evropa pružná a pružnější

Nejvíce evropských organizací nabízejících svým zaměstnancům pružnou pracovní dobu nalezneme v Lotyšsku, Švédsku, Finsku a Velké Británii. Ukázal to výzkum Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek, jehož výsledky byly zveřejněny v rámci konference Employment Week 2006 v Bruselu. Nejméně pružných opatření nabízí naopak Kypr, Portugalsko, Řecko a Maďarsko.

Evropský průměr ukazuje, že pružná pracovní opatření existují přibližně v každé druhé organizaci s nejméně deseti zaměstnanci. Existuje však velké množství variant těchto opatření. Přibližně 16 procent organizací umožňuje zaměstnancům pouze rozhodovat o době příchodu a odchodu z práce. Sofistikovanější systémy nabízející možnost kalkulace s kreditními a debetními hodinami byly identifikovány v 7 procentech organizací. 12 procent organizací pak umožňuje zaměstnancům pracovat celé dny mimo kancelář, za což získávají kreditní hodiny. 13 procent organizací pak nabízí nejpružnější opatření – náhradu kreditních pracovních hodin za delší období strávené mimo pracoviště.

Výzkum ukázal, že pružná pracovní opatření mají výhody pro zaměstnance i zaměstnavatele. Většina dotázaných manažerů uvedla, že zaměstnanci jsou díky těmto opatřením spokojenější a dochází k efektivnějšímu využívání pracovní doby. Další výsledky ukázaly nižší počet absencí a snížení objemu placených přesčasů. Zaměstnanci se vyslovili pro to, že pružná pracovní doba pomáhá zlepšovat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Výzkum s názvem „Pracovní doba a rovnováha v evropských firmách“ (Working time and work-life balance in European companies) se dotazoval na více než 21 000 evropských pracovištích od podzimu 2004 do jara 2005. Prezentace jeho výsledků je součástí kampaně Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek s názvem „Vaše práce, váš život“ (Your Work, Your Life), jejímž cílem je zvyšování povědomí o důležitých otázkách současných evropských pracovišť.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork