Firmy chtějí propojit své vzdálené zaměstnance

Firmy zabývající se vývojem informačních technologií navrhují v poslední době stále častěji produkty, které budou zaměstnancům pracujícím mimo kancelář umožňovat přístup k firemní elektronické poště. Webové produkty pro rozesílání e-mailů jsou určeny pro zaměstnance, kteří nemají stálý přístup k podnikové elektronické poště kvůli své konkrétní pozici, místu jejího výkonu a podobně. Společnosti si totiž uvědomují důležitost komunikačního propojení mezi zaměstnanci spolu s tím, jak se e-mail stává stále důležitějším předpokladem produktivity a pozitivních obchodních výsledků.

Webové produkty pro rozesílání e-mailů vyvinuly v nedávné době například společnosti **IBM**, **Hewlett-Packard**, **Sendmail** nebo **Intel**. Zákazníci pak využívají jejich produktů k tomu, aby mohli rozšiřovat firemní informace širšímu okruhu osob a ušetřili přitom náklady spojené s papírováním. Očekávají, že tyto produkty pomohou také zvýšit morálku zaměstnanců tím, že jim umožní komunikovat s jejich zaměstnavateli a kolegy.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next