Hledání společné řeči

Jestliže usilujeme o vytvoření efektivních pracovních vztahů, musíme začít u toho, co mají všichni zaměstnanci společné, nikoli u rozdílů. Efektivní vztahy jsou přitom důležité pro manažery lidských zdrojů, ostatní manažery, vedoucí, spolupracovníky i majitele firem. Organizace by se měly ve vztahu ke svým zaměstnancům zabývat čtyřmi základními kategoriemi opatření:

- Udržujte se jako podnik na efektivní a úspěšné cestě.
- Pomozte zaměstnancům používat a rozvíjet jejich dovednosti a talent k celkovému prospěchu podniku.
- Respektujte zaměstnance a uznávejte jejich úspěchy.
- Vytvořte prostředí, ve kterém budou zaměstnanci považovat svoji práci za zajímavou a budou dobře vycházet s kolegy.

V rovině interpersonální by se každý měl podívat na své okolí z nového pohledu, zamyslet se nad společnými vlastnostmi a snažit se odhalovat další. Pak zjistí, že:

- Všichni jsme lidé se složitými emocemi, potřebami, zájmy, perspektivami, názory a sny. Budeme-li je na pracovišti sdílet, dozvíme se o sobě více a naučíme se více respektovat. Naslouchejme a zajímejme se o své okolí.
- Máte rodiny a jiné mimopracovní zájmy. S kolegy můžete sdílet i mimopracovní aktivity.
- Očekáváte od své práce podobné věci.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR