HR business partnering: Všichni o něm mluví, ale málo kdo jej skutečně dělá

Konference Cesta k sebevědomému HR proběhne 10. května 2016 v Brně

Živě si vzpomínám na to, jak jsem se v roce 2007 z pozice HR generalisty v rámci mezinárodní korporace stala HR Business Partnerem. Připadalo mi to poměrně „sexy“ mít tento název pozice uvedený u svého jména, ale zároveň jsem si říkala: „Co se ode mě proboha vlastně očekává“? Můj tehdejší ředitel businessu, který tomuto modelu hodně fandil, mi říkal: „Musíš se naučit vidět za roh, přestat být jen HR sedící nad papíry v  kanceláři a musíš začít chodit mezi zaměstnance.“ Stále mi to moc nedávalo smysl. Jak mám jako chodit víc mezi lidi, když mi hoří spousta věcí, které potřebuji dodělat dnes protože včera bylo pozdě?

Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti a zážitky, které spolu s dalšími řečníky představím také na konferenci Cesta k sebevědomému HR, která se koná 10. května 2016 v Brně.

Nejprve jsem absolvovala školení v Anglii, ze kterého jsem si dovezla velký šanon plný dobrých rad, jak toho business partnera vlastně dělat. Tím jsem si myslela, že jsem dostatečně vybavena být HR Business Partnerem. Jak jsem se jen mýlila! Prvních pár schůzek s vedením businessu a zjištění jejich očekávání ve smyslu definování nejrůznějších strategií, strategické plánování, předvídání potřeb businessu a ve své podstatě zjištění, že veškerá operativní práce, kterou dělám, je vlastně vůbec nezajímá a neocení ji. Do toho všechna pro mě cizí, nicneříkající slova jako Six Sigma, EBITDA, ROI a jiné finanční ukazatele, u kterých se očekávalo, že jim budu nejenom rozumět, ale budu jako business partner schopná přispět k jejich zlepšení. To vše završeno pravidelným business koučováním (rozuměj velmi upřímná zpětná vazba) mého ředitele businessu mi několikrát skoro vehnalo slzy do očí.

Ale se zaťatými zuby jsem bojovala dál – předělávala prezentace i desetkrát, absolvovala kolečka napříč firmou, abych pochopila, co jednotlivá oddělení a lidi skutečně dělají, chodila na nejrůznější businessové schůzky a porady, kde jsem si ze začátku opravdu připadala tak trochu jako „blondýna“. Chodila jsem s hlavou přeplněnou informacemi. Po pár měsících, kdy už jsem měla dobře nastavenou strukturu toho, kde a s kým se v rámci businessu potkávám, s využitím některých nástrojů z Leanu, zejména pro mě nejužitečnější metoda PDCA (plánuj, dělej, kontroluj, jednej a za mě ještě zlepšuj), jsem „prozřela“.

Najednou jsem nejenom rozuměla tomu, o čem se na poradách businessu baví, ať už z pohledu financí, technologií, firemních procesů nebo konkurence, ale sama jsem jim navrhovala, co ještě by se mohlo dělat jinak nebo jen prostě poukazovala na možnosti či úskalí. Díky tomu jsem zažila jedny z nejzajímavějších pracovních zkušeností při budování ojedinělého businessu v ČR. Měla jsem možnost spoluutvářet v té době průkopnický model fungování organizace, který byl ve své době inspirací pro další části společnosti. Přes fázi euforie, růstu a budování jsme si prošli velmi nepříjemným obdobím krize v automobilovém průmyslu - kdo ji zažil, ten ví. Z tohoto období jsem si odnesla jedno cenné ponaučení: „Kdo si v HR neprošel peklem, neví co je HR“. Není zase až tak těžké uspět v době, kdy se buduje a daří, ale vytrvat a udržet si pozitivní nadhled a „drive“ v době kdy se nedaří a být skutečnou oporou svému businessu, tam se pozná dobrý HR partner.

Po více než 10 letech dennodenního HR partneringu vím, že se HR Business Partnerem nestane člověk přes noc, že je to dlouhá cesta, práce na sobě samé, budování vztahů a hlavně nikdy nekončící cesta. Stejně jako se vyvíjí trendy v řízení organizací a HR, tak se neustále vyvíjí strategická role HR partnerů. Kdo z nás ještě před pár roky běžně přemýšlel nad tématem značky zaměstnavatele a smyslem PROČ vůbec organizace existuje a nad přitahováním zaměstnanců? Kdo z nás se zabýval využitím LEAN principů v administrativě?

Co ale dle mého názoru stále platí, jsou 3 základní charakteristiky, který dobrý HR partner musí mít: PROAKTIVITA a DRIVE, TAH NA BRANKU a ODVAHA.

Na druhou stranu mě trochu mrzí trend, který před pár roky nastal, že se z role HR Business Partner stal moderní název pozice a většina firem, které chtěly být tzv. IN a trendy, přejmenovala své HR specialisty a generalisty na HR Business Partnery, aniž by tomu přizpůsobily jejich náplň, způsob práce či ještě lépe očekávání od jejich práce. Tím dle mého názoru na českém trhu degradovaly roli HR business partneringu, která není o názvu pozice, kterou máte na vizitce, ale o způsobu jakým pracujete a komunikujete jako HR v rámci firmy.

Naším současným posláním v rámci společnosti Můj Personalista je zejména budování strategického HR prostřednictvím HR partneringu ve středně velkých firmách, které dosáhly určité velikosti a potřebují se pro další rozvoj zaměřit na strategické řízení a rozvoj lidského potenciálu. V té chvíli nastupujeme my, buď z pozice Interim HR managementu nebo jako externí HR konzultanti, kteří pomáhají internímu HR vybudovat model HR partneringu. Je krásné vidět, jak každá implementace je zcela unikátní. Stejně tak, jako každá firma je originál, tak i model HR partneringu je vždy přizpůsoben na míru dané organizaci. „Copy – paste“ řešení nefungují, funguje pouze inspirovat se osvědčenými postupy a neustále vzdělávat sebe sama v řízení organizací jako takových.

Největším oceněním je potom pro nás zpětná vazba od našich klientů, kteří až s úžasem zjišťují, co vše jim HR Business Partner pomůže ve firmě ovlivnit. Slovy jednoho z nich: „Měl jsem ve firmě už několik personalistů, ale na něco takového jsem nebyl připraven. Váš přístup dává personalistice úplně jiný rozměr, s vámi vidím tu správnou hodnotu HR a přínos pro organizaci“.

Jak jsem výše zmínila, cesta k úspěšnému HR partneringu nikdy nekončí, a proto je velmi důležité neustále na sobě pracovat. O svoje zkušenosti a zážitky se s vámi velmi ráda podělím já i naši hosté na konferenci Cesta k sebevědomému HR 10. května 2016 v Brně.

Přeji vám hodně úspěchů na vaší cestě!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace