I málo ublíží

Sexuální obtěžování na pracovišti má pro ženu značně stresující dopad. Pouhé slovní narážky nebo občasné poznámky zanechají v ženě neblahý pocit, který se ale ve většině případů snaží zakrýt nebo potlačit. I takové menší formy obtěžování však jdou ruku v ruce se zhoršením pracovního prostředí a psychického stavu.

Nejčastější formou, jak se ženy vyrovnávají s problémem sexuálního obtěžování, je vzdálení se od dané osoby anebo namlouvání si, že to, co se stalo, není nic důležitého. Druhý způsob je svěření se blízkému spolupracovníkovi. Předání problému do rukou nadřízených obvykle přichází až po delší době. Mezitím se ale důsledky, které obtěžování zanechalo, negativně projeví v pracovním kolektivu.

Problém sexuálního obtěžování je možné řešit lepším školením vedoucích pracovníků, kteří by k němu měli být více citliví.
-kh-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone