I ten, kdo mlčí komunikuje

Je prakticky nemožné vyhnout se komunikaci. Při každém sociálním kontaktu probíhá komunikace, která má verbální i neverbální formu. Mlčení nebo posunky v obličeji nesou taktéž svoje poselství. Jakákoliv zpráva obsahuje dvě základní roviny poselství. Na jedné straně nese nějaký obsah, na straně druhé přináší takzvaný aspekt vztahu. Obsah představuje věcnou část zprávy, vztahový aspekt lze rozčlenit do tří částí. Zaprvé apel na příjemce, který jej má vést k určité reakci, zadruhé informaci o duševním rozpoložení zdrojové osoby a zatřetí výpověď o vztahu, který má zdrojová osoba k příjemci.

Komunikace je velmi důležitým prvkem i v profesním životě. Proto také rostou požadavky na komunikativnost zaměstnanců. Požadována je zejména transparentnost, neboť firmy chtějí být dostatečně zviditelněné u svých zákazníků.

Komunikativností se dnes rozumí především umění rozumět a být srozumitelným. Komunikace sama je jednou z nejsložitějších schopností, které může člověk mít. Zahrnuje v sobě techniky argumentace, tázání, vyjednávání, ale také rétorické schopnosti.

-kh-

Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz