I vyšší management ovlivňuje spokojenost zaměstnanců

Mezinárodní výzkum, který provedl Kenexa Research Institute , hodnotil pohled zaměstnanců na vyšší management firem. Zúčastnil se jej reprezentativní vzorek zaměstnanců z Brazílie, Číny, Německa, Indie, Velké Británie a USA. Ukázalo se, že 54 procent zaměstnanců nahlíží na vedení firmy, v níž pracují, kladně. Nejvíce spokojení jsou Indové, nejméně naopak Brazilci.

Názor zaměstnanců na vyšší management utváří míra důvěry, kterou si vedoucí pracovníci získávají svými rozhodnutími, jednáním a komunikací. Pro zaměstnance je důležité, aby je dobře informovali o tom, kam firma směřuje a dodržovali etické zásady své práce.

Mezi jednotlivými kulturami jsou určité rozdíly. Brazilci například považují své vedení za efektivní, když klade silný důraz na zákaznický servis a předkládá zaměstnancům jasný obrázek o směřování firmy. Němečtí zaměstnanci považují za důležitější, když firma jedná na základě nových a inovativních myšlenek a neustále zvyšuje kvalitu svých výrobků a služeb. Číňané upřednostňují kvalitnější výrobky a služby než konkurence a komunikaci vedení k zaměstnancům ve smyslu slibné budoucnosti pro setrvání u firmy.

Pokud zaměstnanci považují vedení své firmy za silné a efektivní, jsou na ni hrdí, jsou ochotni doporučit ji jako dobrého zaměstnavatele a obecně spokojenější. Mají také ve firmu větší důvěru a méně se rozhodují odejít. Čím větší firma, tím více by se vedení mělo snažit přiblížit zaměstnancům.

-kk-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer