Interní komunikace: Základy, na které se často zapomíná

Komunikace hraje hlavní roli jak ve spokojenosti každého týmu, tak i ve spokojenosti na úrovni celé organizace. Často je to o tom, dobře řídit očekávání. Také to, jak firma vystupuje navenek, by mělo být v souladu s tím, jak se chová uvnitř. Dávejte svým lidem příležitosti k vyjádření názoru na to, jak věci fungují. Také pamatujte, že abyste nějakou zprávu skutečně protlačili, je důležité opakování. A zároveň se se svým sdělením nesmíte omezovat na jediný kanál.

Mnoho manažerů v HR chce zastávat strategičtější roli. A právě sladění interní komunikace a propojení mezi marketingem a náborem může být takovým prvním krokem v tomto směru, tvrdí web smartblogs.com. Jaké kroky by tedy měly následovat?

Buďte za každou cenu transparentní – snižuje to stres

Každá zásadní změna musí být řádně odkomunikována, jinak lidé budou nespokojení a někteří z nich nakonec vaši společnost opustí. Než zůstat potichu, je prostě lepší být brutálně upřímný už od začátku. Někteří lidé si stále mohou vybrat pokračovat ve své kariéře jinde, ale alespoň budete mít jistotu, že každý rozumí příčinám dané změny. HR může sehrát roli mediátora a také využít otevřenou komunikaci k tomu, aby lidé nebyli zklamaní a rozčarovaní.

Zajistěte obousměrnou komunikaci

Zaměstnanci občas potřebují příležitost k tomu, aby mohli nahlas vyslovit své názory a pocity. Efektivní oddělení HR nebo komunikace takové příležitosti pro poskytování zpětné vazby nabízí. Mohou to být pevně naplánovaná setkání, na kterých se vede dialog, nebo to mohou být individuální schůzky s nadřízenými a zástupci HR. Dobrou příležitostí jsou i setkání, na kterých dochází k hodnocení výkonu daného zaměstnance.

Bez rozpaků se opakujte

Když chcete odkomunikovat něco důležitého, začněte na největším celofiremním setkání. Pak dejte materiály a prezentace k dispozici online a a zvěte zaměstnance na menší schůze, na kterých se do hloubky proberou různé aspekty vašeho plánu nebo příslušné změny. Abyste měli jistotu, že se vaše zpráva dostane ke každému, musíte použít více komunikačních kanálů.

-jk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com