Inventura lidských zdrojů

Začátek roku je vhodnou příležitostí pro zhodnocení dosavadní efektivity řízení lidských zdrojů ve vaší firmě. Můžete tak vytvořit strategičtější plán budoucího rozvoje. Důležité je zajímat se například o to, jak zajistit, aby zaměstnanci získali co nejvíce výhod z času a peněz investovaných do vzdělávání. Je proto třeba důsledně vybírat, kdo bude navštěvovat jaký trénink, nechat zaměstnance vyjádřit názor na školení nebo trvat na účasti manažerů na vzdělávání. Pokud jde o výkonnost, nabízí se zhodnocení možností koučingu, hledání rovnováhy mezi osobními a pracovními životy zaměstnanců nebo úrovně komunikace se zaměstnanci.

Při náboru a adaptaci nových zaměstnanců je třeba postupovat otevřeně a s respektem. Totéž platí i v případě kritizování nebo pokud se chystáte některého ze zaměstnanců propustit. Důležité je také zaměřit se na jednání po propuštění. Jste zvyklí uspořádat setkání se zůstávajícími zaměstnanci co nejdříve, abyste jim vyjádřili pochopení ve stížených pracovních podmínkách? Zpětná vazba je jednou z nedůležitějších hybných sil zdravých firemních kultur.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group