IT budou mít více práce

V dnešním „virtuálním firemním světě“ nemusíme diskvalifikovat pracovníky kvůli tomu, že žijí mimo lokalitu, kde se nachází firma. Technologie nám povoluje vytváření nového druhu firem, pro které jsou talent a zkušenost důležitější než vzdálenosti.

V tomto duchu je pro personál IT velmi důležité být v obraze ohledně nových infrastruktur, které maximalizují produktivitu takovýchto zaměstnanců, za současného maximálního zabezpečení firemních dat. Je třeba zajistit bezpečný přístup do firemní sítě. Pokud využívají internetové spojení jako například DSL, budete potřebovat zajistit Virtual Private Network (VPN). Ta možní bezpečnou komunikaci. Po její instalaci stačí uživateli k připojení pouze vepsání hesla.

Po kvalitním spojení a VPN bychom měli vyřešit komunikační nástroje. V dnešní době vítězí nad telefonem a emailem tzv. Instant Messaging (například ICQ, MSN, aj.).

Můžeme využívat nové formuláře, které budou dostupné kdekoliv, kde bude přístup na internet. Pokud je začnete využívat, vaši zaměstnanci budou mít plnohodnotný přístup k důležitým obchodním informacím ve stejné míře, ať budou kdekoliv.

Hlavní otázkou tohoto druhu sdílení informací je samozřejmě jejich bezpečnost. VPN sama o sobě nabízí některé ochranné prvky, ale existuje modernější hardware, který můžete po uživatelích vyžadovat. Stejně důležité je mít toto ošetřeno i ve směrnicích a smlouvách se zaměstnanci, zvláště pak těmi, kteří pracují mimo firmu.

-av-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company